Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Esoteriskt runseminarium

StavPosted by Angerboda Sun, June 11, 2017 00:58:16


Inbjudan till ett kombinerat endagarsseminarium som avhandlar adalruna och stav!

Med två auktoriteter som föreläser inom respektive område. Det erbjuds möjlighet att ta del av levande filosofiska och andliga system som är strukturerade kring runorna.

Adalruna

Johannes Bureus var Sveriges första riksantikvarie, han var likaså vår första runolog och den som först nedtecknade runalfabetet. Bureus var verksam på 1500–1600 talet, och var lärare åt Gustav II Adolf. Bureus var även en mystiker, esoteriker och kabbalist. Adalruna är Johannes Bureus filosofiska system, vilket han strukturerat omkring de medeltida runorna.

Föreläsningen ämnar ge deltagaren en introduktion till adalruna. Föreläsare är Thomas Karlsson. Thomas Karlsson doktorerade 2010 vid Stockholms universitet med en avhandling om Bureus. Thomas är även en internationellt erkänd esoteriker och författare, hans böcker har översatts till flertalet språk. Thomas är även grundare av ordenssällskapet Dragon Rouge.

Stav

Stav har främst blivit omtalat som kampkonst, men det är egentligen ett filosofiskt och andligt system strukturerat omkring de sexton runorna i den yngre runraden. Stav har traderats som en muntlig tradition i Norge, och systemets exakta ålder är inte känd. Stav ger en sammanhållen version av norrön andlighet, där runor, mytologi, kosmologi och element samt kalender förbinds med en gemensam struktur.

Föreläsningen syftar till att ge åhöraren en introduktion till systemet och en uppfattning om hur det fungerar. Föreläsare är Roland Zerpe. Roland har studerat stav sedan slutet av 1990 talet, och lärt sig främst från den nuvarande traditionsbäraren, Ivar Hafskjold. Roland är en välkänd profil och debattör inom den moderna hedniska rörelsen. Han är även initiativtagare och gode på Sörmlands Stavhov, Sveriges enda aktiva stavgrupp, samt Sveriges idag enda hedniska hov.

Plats:
Lördagen den 17; e juni, Dragon Rouge tempel på Kungsholmen i Stockholm. Under söndagen den 18; e finns möjlighet för deltagaren att besöka Sörmlands Stavhov för en praktisk introduktion till stav.

Kostnad: 700: - förskott. Studenter och arbetslösa erbjuds rabatt, 350: -.

Alla intäkter går oavkortat till Sörmlands Stavhov och Dragon rouge verksamheter.

Anmälan till: adalruna@angerboda.se  • Comments(0)