Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Nyheter inför våren

StavPosted by Angerboda Wed, February 18, 2015 21:27:23

Jag har inte publicerat blogginlägg på ett par månader, men det innebär inte att jag har legat på latsidan. Jag har skrivit på flera utkast som jag av olika anledningar inte är tillräckligt nöjd med. Det är nämligen av stor vikt för mig att de inlägg jag publicerar håller hög kvalité. Min ambition är att varje inlägg skall ge mina läsare nya infallsvinklar och tankegångar. Jag kommer inom kort att omarbeta ett par av dessa inlägg, och jag planerar att publicera dem de kommande månaderna.

Efter lite om och men, så lyckades jag få till en stavhemsida, http://stav.angerboda.se. Det är en ganska blygsam hemsida som egentligen bygger på den hemsida jag hade på nätet i början av 2000 talet. Det syns att den är gammal och den är grafiskt ganska enkel, men det får duga. Hemsidan innehåller en del artiklar och annat som kan vara av intresse. Enligt besöksstatistiken så är den redan välbesökt och jag hoppas att den bidrar till att sprida kunskap om vad stav är.Stavseminarium i maj

Till slutet av maj så har jag lyckats arrangera så den engelska stavinstruktören Graham Butcher kommer till Sverige. Graham Butcher är en av de främsta stavinstruktörerna i världen efter Ivar Hafskjold. Graham har ett fulltecknat schema för 2015 så det var svårt att få till ett datum. I början av maj så kommer Graham att instruera i USA, för att direkt efter bege sig till Sverige. Det är redan flera som har anmält sitt intresse, både från Sverige och utomlands ifrån, om du funderar på att vara med så bör du kontakta mig ganska snart.

Graham var en av de första som fick lära sig stav utanför Ivar Hafskjolds släkt, Graham började studera med Ivar redan 1992. När vi i Sverige började intressera oss för stav under 1990 talet så var Graham den första instruktör vi fick kontakt med. Min vän besökte honom redan 1998, jag själv träffade Graham första gången år 2000. Jag har inte tränat med Graham på över tio år, och jag ser fram emot att se hur han har utvecklats sedan dess. Graham är duktig, oavsett vilken bakgrund man har inom kampkonst, så kommer man att få nya infallsvinklar efter att ha tränat med honom.

Det är förresten 12 år sedan det arrangerades ett öppet stavseminarium på den här nivån i Sverige, det var när Ivar Hafskjold besökte Småland år 2003. Ivar har förvisso varit här flera gånger sedan dess, men vid dessa tillfällen har han enbart instruerat den etablerade stavgruppen.Det hedniska hovet

De närmaste månaderna så kommer vi att inreda och dekorera stavhovet i Sörmland, detta för att ge det en tydligare hednisk prägel. Hovet är så vitt vi vet det enda hedniska hovet i Skandinavien, troligen även det första på 1000 år. Hovet är privatfinansierat och syftet är att tillhandahålla en fast plats att utöva stav, och på sikt kanske även andra hedniska aktiviteter. Det finns inget vinstintresse, eller förutsättningar att ens på sikt driva verksamheten resultatinriktat. Det är enbart ett hedniskt kall som ligger bakom initiativet. Man kan även uppfatta att ödet har spelat en stor roll i tillkomsten av hovet, ur mitt hedniska perspektiv så är ödets inverkan ingen slump.

I konversation med hedningar från andra inriktningar så har jag märkt en viss begreppsförvirring om vad ett hov är eller bör vara. Jag får intrycket att man föreställer sig en kyrka, och utifrån det så ser man dogmer och överförmynderi och kanske rent av sekterism á Knutby. Men ett hov går nog inte att likställa med en kyrka. Ett hov handlar först och främst om en plats där man firar årstidsväxlingar och livets cykler. Traditionella hedniska hov löd troligen inte heller under någon form av kyrkoorganisation, utan hovet tillhandahölls sannolikt av en resursstark individ i samhället som utifrån sin position förväntades att bidra till det allmänna. Vi likställer inte vårt hov med en kyrka, utan vi ser snarare likheter med ett Indiskt Kalari; det vill säga en plats där man tränar kampkonst och ägnar sig åt healing, örtmedicin och andligt arbete.

I vårt hov finns inte heller någon präst eller pastor. Möjligtvis kan man hävda att det finns ett par individer som inofficiellt bär rollen som godar i den svenska stavkretsen. Men dessas roll är inte att förmynda eller deklarera vad folk bör eller inte bör göra. Deras roll är snarare att ge vägledning när någon efterfrågar det. Vägledningen består enbart i att förklara och instruera i de verktyg och synsätt som ingår i stavtraditionen. Att använda kunskapen, och att tolka den eller kanske rent av komma till insikter ligger på utövaren själv. En stavgode har inte heller några förväntningar på övriga utövare, det är bara den egna individen som kan avgöra vad den finner meningsfullt och värdefullt. En annan oskriven regel är att en stavgode inte delar med sig av kunskap om det inte efterfrågas.

Egentligen är det inte viktigt vad andra hedningar har för uppfattning om vad ett hov är eller hur det bör organiseras. Det viktiga är att vi i stavkretsen har en fast plats där vi kan träna och utveckla oss själva och vår verksamhet. Vi som är drivande inom stav i Sverige har ett kall och en vision hur stav bör utvecklas i framtiden.

Stav innehåller verktyg och kunskap som skulle vara till nytta för många människor, stav främjar både personlig och andlig utveckling. Vi som har fått ta del av traditionen känner en tacksamhet och tycker att det vore fel om vi inte erbjöd andra möjligheten. Dessutom känner vi en skyldighet att föra vidare kunskaperna som ingår i stav till framtiden. Det finns mycket kunskap och insikter inom stav som saknas inom nyhedendomen, det vore en skam om den kunskapen försvann. I dagsläget är vi inte tillräckligt många aktiva stavutövare för att säkra kunskapens fortsatta existens.

Stav är ett system som man till stor del utövar på egen hand och i sin ensamhet. Men vissa bitar, som exempelvis kampkonsten, förutsätter att man är flera utövare och det är då hovet fyller sin funktion. Vi har även ambitionen att fira vissa av stavkalenderns högtider i hovet. Stav bidrar till att stärka den egna identiteten och självkänslan. Stav handlar också om att lära känna sitt eget öde, eller Orlog som det heter. Tvärtemot vad många nyhedningar verkar uppfatta så föreligger det alltså inte någon större risk för att hemfalla åt sekterism i vårt hov. Många stavutövare trivs dessutom bäst när socialt umgänge hålls på en begränsad nivå.

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post9