Angerboda

Angerboda

En blogg om hednisk världsåskådning

Den här bloggen avhandlar skandinavisk hedendom i allmänhet, och stav i synnerhet. Bloggen täcker in allt från allmänna tankar till djupare inlägg om gudomligheter och myter.

Tenen- det mystiska vapnet inom stav

StavPosted by Angerboda Sun, June 14, 2015 13:09:57

Förenklat kan man säga att vi främst tränar med tre vapen inom stav; stav, vandringskäpp och ten. Staven är egentligen ett spjut utan huvud. Vandringskäppen motsvarar enhandssvärd, och i vissa fall yxa. Yxan är det egentliga angreppsvapnet inom traditionen, alla försvar handlar egentligen om att skydda sig mot ett angrepp med yxa. En stav fungerar utmärkt till försvar, men den är för lång för att kunna utföra de flesta attacker på ett korrekt sätt.

Tenen är en cirka 20-30 cm lång träpinne som ersätter dolk eller kniv. Tenen är ett intressant föremål och ett betydligt mer komplext begrepp än de övriga vapnen. Inom modern stav så är uppfattningen att tenen är ett vapen, men man behöver bara skrapa på ytan för att andra aspekter skall framträda. Ten är ett gammalt ord som ungefär betyder liten pinne, växt, kvist eller skott. På norska säger man tein.

Tenen används som jag redan har nämnt som ett substitut för dolk eller kniv, men är själv ett ganska effektivt vapen som kan brukas om inget annat finns tillgängligt. Tenen riktas med fördel mot tinning, hals och ansikte, solarplexus, njurar eller skrev. Syftet med kampkonsten inom stav är att lära sig förstå de underliggande principer som är allrådande i vår värld, ofta benämner vi det som att man lär sig se linjerna i universums väv. Förstår man dessa principer så kan man hävda sig med en ten mot en motståndare som är utrustad med ett längre vapen.

En parallell är att örtmedicinen inom stav kallas tensejd. Tensejden innehåller en stor arsenal med skandinaviska örter och plantor. Läkekonsten inom stav har en holistisk syn på människan och örterna utgör bara en del av detta. När man arbetar med tensejd så utgår man ifrån de fem elementen inom systemet. Principerna för tensejd överensstämmer till stor del vad man känner till om gammal europeisk läkekonst. Tankegångarna påminner mycket om de principer som är kända genom bland andra Hildegard av Bingen (född 1098, död 1179).


Tillverkningen av tenen - en form av initiationsrit

När en ung människa började närma sig vuxen ålder så var det dags att finna kontakt med sin följa, eller kraftdjur på modernt språk. Detta skedde som en form av initiationsrit, hur det gick till, eller går till är ingenting som jag avser att avhandla här. Följorna är vitala inom stav traditionen och stav innehåller stor kunskap om följor, mer än de litterära källorna. Det kommer stor självinsikt med att få kontakt med sin följa, och inom stavtraditionen är det ett viktigt steg mot att anses vara vuxen.

Efter att man etablerat kontakt med sin följa så är traditionellt nästa steg att tillverka en egen ten. Processen följer vissa givna principer, men utformades till stor del efter egna preferenser. Man bör överväga att använda ett trädslag som är associerad med den Följa man har funnit. Man följer träets naturliga form så att tenen blir hållbar, vilket också visar att man förstår principerna att arbeta i materialet. Sedan dekorerar man sin ten med runor, vilket är ett sätt att befästa att man både kan runornas associationer och kan använda dem som skriftspråk. Tenen placeras sedan på det personliga altaret, jag kommer säkert att återkomma till det traditionella stavaltaret vid ett annat tillfälle.

Enligt Ivars uppfattning så är tenen ett praktiskt bruksföremål, främst ett vapen. Ivar använder även sin ten för att utföra den traditionella massagen inom stav som benämns som mott. En av mina stavfränder här i Sverige har djupintervjuat Ivar Hafskjold. Vid ett tillfälle så frågade han vad som hänt med Ivars hädangångna släktingars tenar, svaret var att de begravdes med dem. Detta väckte nyfikenhet hos mig och jag insåg att tenen måste vara mycket mer än ett bruksföremål. Vi ställde följdfrågan till Ivar Hafskjold om han hade någon kännedom om man tidigare har ansett att tenen bär på någon form av själ eller magisk kraft. Ivar uppfattar endast tenen som ett bruksföremål, men utesluter inte att man kan ha haft andra uppfattningar någon gång i tiden. Jag beslutade mig därför att ta reda på om det finns några paralleller till stavs ten på annat håll. Jag började därför söka efter spår av tenen i de skriftliga källorna.

Den mistel som dödade Balder benämns som ”Misteltein”, alltså mistelväxt eller ört. Det pågår en intensiv debatt om hur misteln, som är en liten sladdrig buske, skulle kunna ha skjutits med en pilbåge för att dräpa Balder. Men mistel är väldigt giftigt och man har använt det som gift på pilar. Man kan alltså uppfatta att tensejd var involverat i dråpet av Balder.

Det mest intressanta hittar man dock i ett par andra myter där begreppet gambantein förekommer; nämligen i sången om Skirner och i sången om Harbard. Båda dessa myter är mycket spännande och rör sig i väldigt djupa mytologiska lager. Den som verkligen försöker förstå dessa myter kommer att erhålla djupa insikter om nordisk mytologi. Men vi skall enbart avhandla vad de säger om gambantenen.

Sången om Skirner


Originalspråk

32.

Til holts ek gekk
ok til hrás viðar,
gambantein at geta,
gambantein ek gat.

Svensk översättning av Brate

32.

Till skogen jag vandrade,
till de växande träd
en trollstav att träffa,
och trollstav jag träffade.


Översättning av Axel Åkerblom

Till lunden jag gick
bland lövade stammar
att söka en trollmakts-ten.
Trollmakts-tenen jag fann.


Översättning av Nils Fredrik Sander

Till skogs jag for,
till fuktigt videsnår,
gammantenen att taga,
gammantenen jag tog.


Översättning av Arvid August Afzelius

I vildmarken gick jag
och i unga skogen,
trollstaf jag sökte,
trollstaf jag fann.

Sången om Harbard

Originalspråk:
20.
"Miklar manvélar
ek hafða við myrkriður,
þá er ek vélta þær frá verum;
harðan jötun
ek hugða Hlébarð vera,
gaf hann mér gambantein,
en ek vélta hann ór viti."

Översättning av Brate

Harbard sade:
20.
"Trolöst svek
jag mot trollpackor övade
och lockade dem med list från männen.
För en hård jätte,
höll jag Lebard;
han lät mig taga trollstav,
men jag villade honom från vettet."

Översättning av Nils Fredrik Sander

Harbard kvad:
”Många kvinnokonster
jag hade med mörkriderskor,
när jag missledde dem från männen.
En trotsig jätte
tycktes mig Läbard vara,
men gammantenen han gaf mig,
och jag villade honom från vettet.”

Översättning av Arvid August Afzelius

Harbard:
20. Mycket qvinnosvek jag gjorde
med Mörkriderskor, (Troll)
dem från deras män jag villat.
Hårdan Jätte mins jag
Hlebard vara,
han mig gaf sin trollstaf,
från all sans jag honom dermed skilde.


Sången om Skirner tyder på att tenen var något man hämtade i skogen åt sig själv, detta överensstämmer med bruket som är traderat i stavtraditionen. I sången om Harbard ser man att gambanteinen är starkt knuten till sin ägare, när Harbard lurar av jätten hans trollstav så tar han även hans förstånd ifrån honom.

Inom stavtraditionen så delar man på maskulint och feminint. Det maskulina definieras som galder, och det feminina som sejd- utan att nödvändigtvis syfta på utövarens könstillhörighet. Galder och sejd är även olika bruk, men de korsar varandra på flera punkter. Detta kommer jag säkert att utveckla vid annat tillfälle. Kunskapen inom stav om tenens funktion är galder och maskulin. Örtmedicinen i stav benämns som tensejd eftersom man arbetar med örter och växter och det ansågs vara feminint bruk. Det schamanska bruket inom stav benämns som locksejd/lokksejd, även detta bruk anses vara feminint.

Den slända som man förr använde för att spinna tråd heter på Norska ”Håndtein”, Frigg är den gudinna som spinner. Frigg är en modergestalt och det är just i relation till hennes moderskap som hon spinner enligt stavmytologin. Spinnrockar började användas först på 1600 talet, medan sländor är ett vanligt arkeologiskt fynd i vikingatida gravar. Den kvinnliga sidan av en släkt benämns som spinnsidan eftersom sländan ansågs vara en kvinnlig symbol. Den manliga sidan av släkten brukar benämnas som svärdssidan. Detta har vissa likheter med hur vi delar på galder och sejd.

Jag har uppfattningen att det i den feminina traditionen har funnits en annan aspekt av tenens användningsområde och bruk. Tyvärr är de feminina aspekterna inom stavtraditionen inte lika starkt traderade, helt enkelt eftersom vår traditionsbärare är man. Kunskaperna om tensejd och locksejd har traditionellt traderats från svärmor till svärdotter. Detta beror på att man gifter in svärdottern i släkten, medan man gifter bort den egna dottern till en annan släkt. Man ville inte att släktläran skulle komma till gagn i andra släkter. Den sista traditionella utövaren av de båda formerna av sejd var Ivar Hafskjolds moder, såvida det inte finns någon som vi inte känner till som upprätthåller traditionen i Norge. Om någon därute utövar en levande tradition där ten och tensejd ingår, så är jag idel öra.

Ek sa Baldri,
Blothgum tivor.
Othins Barni,
Aurlaug folginn,
Stod um vaxinn,
Vollo härri,
Mior ok miok fagur,
Misteltein.  • Comments(1)//blogg.angerboda.se/#post12

Sammanfattning av stavseminariet

StavPosted by Angerboda Sun, May 31, 2015 14:30:53
Det har gått en vecka sedan seminariet med Graham Butcher, och det är hög tid att komma med en sammanfattning. Dröjsmålet beror på att jag är helt slut efter en oerhört intensiv, men givande vår.

Seminariet var enligt min uppfattning väldigt lyckat. Det fanns deltagare med bakgrund inom olika kampstilar. Den högst graderade deltagaren kom utomlands ifrån och hade svart bälte i Aikido och är certifierad instruktör inom HEMA (Historisk Europeisk kampkonst). Dessutom hade vi deltagare med skolning inom olika andliga traditioner, allt från västerländsk esoterism till shamanska läror.

Det var hård träning från morgon till eftermiddag, vilket varvades av med föreläsningar om stavs mytologi och stavs systematik och filosofi. En av akademikerna inom stavkretsen föreläste om Heimdalls roll inom stav och hur det påverkar utgångsläget. Personligen gav jag deltagarna en genomgång över hur stavs kosmologi genom logiska steg överensstämmer med de parbildningar som beskrivs i Eddorna. Graham föreläste om moderna effektiviseringsmetoder och visade paralleller med stavs filosofi.

Det var en samling mycket motiverade deltagare, oavsett om det handlade om fysisk träning eller föreläsningar så var allihop väldigt engagerade och intresserade. Deltagarna ställde frågor och jämförde med tidigare erfarenheter, oavsett om det handlar om kampkonst eller andlighet. Jag fick flera frågeställningar som jag avhandlade under helgen, ett par av dessa kan komma att utvecklas i form av blogginlägg.

Vi har även varit sociala och umgåtts och haft trevligt- Älgsteken som serverades på lördagen kommer nog inte att glömmas på länge. Gulaschen på vildsvin var också uppskattad. Helt enkelt lokalproducerad mat när den är som bäst.

När seminariet var över så spenderade jag resten av veckan med att guida runt Graham och hans sambo på intressanta sevärdheter i Mälardalen. Vi hann både med Gamla Uppsala och Historiska museet i Stockholm. Jag visade dem åtskilliga runstenar och kultplatser, samt en fornborg från folkvandringstid. Jag spenderade också mycket tid med att visa hur stavs associationer mellan gudomligheter och djurslag och växtlighet har en direkt inverkan på hur vi uppfattar olika landskap. Dessa aspekter av stav är svåra att förstå utanför det skandinaviska landskapet.

Jag tror att alla som närvarade var nöjda med arrangemanget och jag tror att vi alla erhöll nya insikter, även vi som har tidigare erfarenhet. Det här var första gången på tolv år som ett så här stort stavarrangemang genomfördes i Sverige. Vi får se hur lång tid det dröjer till nästa öppna seminarium, för det beror enbart på intresse och efterfrågan.

Här sätts stav vid gamla Uppsala

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post11

Nyheter inför våren

StavPosted by Angerboda Wed, February 18, 2015 21:27:23

Jag har inte publicerat blogginlägg på ett par månader, men det innebär inte att jag har legat på latsidan. Jag har skrivit på flera utkast som jag av olika anledningar inte är tillräckligt nöjd med. Det är nämligen av stor vikt för mig att de inlägg jag publicerar håller hög kvalité. Min ambition är att varje inlägg skall ge mina läsare nya infallsvinklar och tankegångar. Jag kommer inom kort att omarbeta ett par av dessa inlägg, och jag planerar att publicera dem de kommande månaderna.

Efter lite om och men, så lyckades jag få till en stavhemsida, http://stav.angerboda.se. Det är en ganska blygsam hemsida som egentligen bygger på den hemsida jag hade på nätet i början av 2000 talet. Det syns att den är gammal och den är grafiskt ganska enkel, men det får duga. Hemsidan innehåller en del artiklar och annat som kan vara av intresse. Enligt besöksstatistiken så är den redan välbesökt och jag hoppas att den bidrar till att sprida kunskap om vad stav är.Stavseminarium i maj

Till slutet av maj så har jag lyckats arrangera så den engelska stavinstruktören Graham Butcher kommer till Sverige. Graham Butcher är en av de främsta stavinstruktörerna i världen efter Ivar Hafskjold. Graham har ett fulltecknat schema för 2015 så det var svårt att få till ett datum. I början av maj så kommer Graham att instruera i USA, för att direkt efter bege sig till Sverige. Det är redan flera som har anmält sitt intresse, både från Sverige och utomlands ifrån, om du funderar på att vara med så bör du kontakta mig ganska snart.

Graham var en av de första som fick lära sig stav utanför Ivar Hafskjolds släkt, Graham började studera med Ivar redan 1992. När vi i Sverige började intressera oss för stav under 1990 talet så var Graham den första instruktör vi fick kontakt med. Min vän besökte honom redan 1998, jag själv träffade Graham första gången år 2000. Jag har inte tränat med Graham på över tio år, och jag ser fram emot att se hur han har utvecklats sedan dess. Graham är duktig, oavsett vilken bakgrund man har inom kampkonst, så kommer man att få nya infallsvinklar efter att ha tränat med honom.

Det är förresten 12 år sedan det arrangerades ett öppet stavseminarium på den här nivån i Sverige, det var när Ivar Hafskjold besökte Småland år 2003. Ivar har förvisso varit här flera gånger sedan dess, men vid dessa tillfällen har han enbart instruerat den etablerade stavgruppen.Det hedniska hovet

De närmaste månaderna så kommer vi att inreda och dekorera stavhovet i Sörmland, detta för att ge det en tydligare hednisk prägel. Hovet är så vitt vi vet det enda hedniska hovet i Skandinavien, troligen även det första på 1000 år. Hovet är privatfinansierat och syftet är att tillhandahålla en fast plats att utöva stav, och på sikt kanske även andra hedniska aktiviteter. Det finns inget vinstintresse, eller förutsättningar att ens på sikt driva verksamheten resultatinriktat. Det är enbart ett hedniskt kall som ligger bakom initiativet. Man kan även uppfatta att ödet har spelat en stor roll i tillkomsten av hovet, ur mitt hedniska perspektiv så är ödets inverkan ingen slump.

I konversation med hedningar från andra inriktningar så har jag märkt en viss begreppsförvirring om vad ett hov är eller bör vara. Jag får intrycket att man föreställer sig en kyrka, och utifrån det så ser man dogmer och överförmynderi och kanske rent av sekterism á Knutby. Men ett hov går nog inte att likställa med en kyrka. Ett hov handlar först och främst om en plats där man firar årstidsväxlingar och livets cykler. Traditionella hedniska hov löd troligen inte heller under någon form av kyrkoorganisation, utan hovet tillhandahölls sannolikt av en resursstark individ i samhället som utifrån sin position förväntades att bidra till det allmänna. Vi likställer inte vårt hov med en kyrka, utan vi ser snarare likheter med ett Indiskt Kalari; det vill säga en plats där man tränar kampkonst och ägnar sig åt healing, örtmedicin och andligt arbete.

I vårt hov finns inte heller någon präst eller pastor. Möjligtvis kan man hävda att det finns ett par individer som inofficiellt bär rollen som godar i den svenska stavkretsen. Men dessas roll är inte att förmynda eller deklarera vad folk bör eller inte bör göra. Deras roll är snarare att ge vägledning när någon efterfrågar det. Vägledningen består enbart i att förklara och instruera i de verktyg och synsätt som ingår i stavtraditionen. Att använda kunskapen, och att tolka den eller kanske rent av komma till insikter ligger på utövaren själv. En stavgode har inte heller några förväntningar på övriga utövare, det är bara den egna individen som kan avgöra vad den finner meningsfullt och värdefullt. En annan oskriven regel är att en stavgode inte delar med sig av kunskap om det inte efterfrågas.

Egentligen är det inte viktigt vad andra hedningar har för uppfattning om vad ett hov är eller hur det bör organiseras. Det viktiga är att vi i stavkretsen har en fast plats där vi kan träna och utveckla oss själva och vår verksamhet. Vi som är drivande inom stav i Sverige har ett kall och en vision hur stav bör utvecklas i framtiden.

Stav innehåller verktyg och kunskap som skulle vara till nytta för många människor, stav främjar både personlig och andlig utveckling. Vi som har fått ta del av traditionen känner en tacksamhet och tycker att det vore fel om vi inte erbjöd andra möjligheten. Dessutom känner vi en skyldighet att föra vidare kunskaperna som ingår i stav till framtiden. Det finns mycket kunskap och insikter inom stav som saknas inom nyhedendomen, det vore en skam om den kunskapen försvann. I dagsläget är vi inte tillräckligt många aktiva stavutövare för att säkra kunskapens fortsatta existens.

Stav är ett system som man till stor del utövar på egen hand och i sin ensamhet. Men vissa bitar, som exempelvis kampkonsten, förutsätter att man är flera utövare och det är då hovet fyller sin funktion. Vi har även ambitionen att fira vissa av stavkalenderns högtider i hovet. Stav bidrar till att stärka den egna identiteten och självkänslan. Stav handlar också om att lära känna sitt eget öde, eller Orlog som det heter. Tvärtemot vad många nyhedningar verkar uppfatta så föreligger det alltså inte någon större risk för att hemfalla åt sekterism i vårt hov. Många stavutövare trivs dessutom bäst när socialt umgänge hålls på en begränsad nivå.

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post9

Stav, förfäderna och julen

StavPosted by Angerboda Tue, December 16, 2014 22:11:45
Utifrån den kunskap som finns bevarad om den förkristna kulten i Skandinavien, så kan man utläsa att förfädersdyrkan utgjorde en viktig aspekt. Kulten utgick till stor del från ätten och man ärade sina förfäder på olika sätt. Det finns bruk inom stavtraditionen som har ett samband med detta och jag tänkte beskriva det närmare i detta blogginlägg.

Jag var tveksam till om jag skulle skriva detta inlägg eller inte, för om viljan finns så är det lätt att misstolka detta, och viljan att misstolka stav verkar ofta vara stor. Men, stav är tidlöst och innehåller delar som jag personligen uppfattar som oerhört gamla. Jag ser därför ingen mening med att anpassa det jag skriver till kortsiktiga moderna föreställningar. Jag är övertygad om att de människor som denna blogg främst är riktad till kommer att kunna tillgodogöra sig innehållet på rätt sätt.


Runställningarna

De som har följt bloggen känner till att runställningarna i stav utgör hela systemets bas. Runställningarna är mångskiftande och innehåller många lager. De programmerar kroppen för stridskonsten, de lär ut korrekt andning och de lär sinnet att vara fokuserat och avslappnat. Det finns även en uppfattning om att utövaren med hjälp av runställningarna skapar en kontakt mellan sig själv och den andliga världen omkring oss.

När man utför runställningarna så förhåller man sig till två väderstreck, norr och öst. Man inleder och avslutar ritualen med att buga mot norr, för i norr anses Helhem vara beläget. Inom stavmytologin så är Helhem den plats där själen hamnar i livet efter detta. Man har dessutom uppfattningen att man reinkarneras i det egna ätteledet, och att själen befinner sig i Helhem i väntan på en lämplig tidpunkt att återfödas. Genom att buga mot norr så visar man respekt mot sina förfäder. Inom stav finns det även en uppfattning att man skapar ett fönster för förfäderna när man utför runställningarna.


Gudomligheterna

Det finns 19 gudomligheter systematiserade inom stav. Dessa gudomligheter uppfattas ungefär på samma sätt som de är beskrivna i Eddorna, men det finns unika uppfattningar inom stav. En särskild aspekt är att vi ser gudomligheterna som psykologiska och andliga arketyper. Gudomligheterna ses i förlängningen även som våra förfäder och ätterna anses stamma från gudomligheterna.

Gudomligheterna anses även vara de olika släkternas beskyddare. Vi har en personlig koppling till en specifik gudomlighet, men vi har även en medveten eller omedveten koppling till en gudomlighet genom släkten. Man kan även tolka mytologin som, att ättens boning i Helhem är belägen på en plats i Helhem, som ättens beskyddare förfogar över. Detta är dock inte helt tydligt beskrivet. När man studerar de djupare sidorna av stavmytologin, så får man försöka att omtolka en släkts specifika mytologi, till en mytologi som är mer allmängiltig.


Ätteföljan och vården

Inom folkloristiken så har vårdträdet överlevt ända in i våra dagar. Det är inte helt ovanligt att man fortfarande planterar vårdträd till sina barn. Den djupare innebörden av vårdträd har dock gått förlorad på många håll. Inom stav är vårdträdet, som i Ivars släkt alltid varit en idegran, hemvist åt vården eller ättens följa, det vill säga det kvinnliga väsen som följer släktens överhuvud. När det nuvarande släktöverhuvudet går bort så är det upp till nästa överhuvud att ta kontakt med och upprätthålla relationen med följan. Detta görs genom att varje vecka utföra en enkel offerritual vid vårdträdet.

Ättens följa upplevs som släktens beskyddare, men den uppfattas även som ett rättesnöre och en rådgivare. Man kan på ett andligt plan resonera med följan när man står inför viktiga val. Eftersom denna följa är mycket gammal så upplevs den ha stor visdom och ett långt perspektiv. Det är därför av stor vikt att upprätthålla relationen. Ätteföljan är även den följa som det är svårast för den moderna stavutövaren att skapa kontakt med.

Inom en del folktro så finns en uppfattning att vården utgörs av en sedan länge hädangången kvinnlig anmoder, alltså en form av matriark. Denna uppfattning finns inte traderad i stav, men det finns inte heller någonting i stavbruket som motsäger att det skulle kunna förhålla sig på detta vis. Det viktigaste med vården inom stav är ett den ger ett långsiktigt perspektiv. Den fungerar som en stafettpinne som förs från dåtid till framtid.


Altare

Inom stavbruket så har man altare både inomhus och utomhus. Dessa altare är ganska diskret utsmyckade men fyller viktiga rituella funktioner. Inomhusaltaret skall vara placerat mot husets norra vägg, vilket ger de uppmärsamma en antydan om altarets funktion.

Utomhusaltaret skall vara placerat vid den plats där man utför sina runställningar. Traditionellt utgjorde utomhusaltaret av ett röse där man utförde minnesritualer när någon gick bort, eller för att minnas en hädangången släkting. Ritualerna var ofta enkla, exempelvis hällde man den bortgångnes favoritdryck över röset. Tanken var att röset utgjorde en portal till Helhem och att den hädangångne därmed kunde få del av den dryck som hälldes ut.

Julen

Julen är den viktigaste högtiden inom stavkalendern och det är en privat familjehögtid. Man anser att slöjan mellan de olika världarna är som tunnast vid jul. Framförallt är gränsen mellan Midgård och Helhem väldigt tunn. Man anser att de döda vid denna tidpunkt faktiskt har möjlighet att besöka sina efterlevande. Inom stavbruket finns det flera ritualer som ämnar hjälpa förfäderna att hitta hem under julen. Bland annat tänder man en speciell sorts ljus på trappen, och man tar hjälp av inomhusaltaret.

Att man upplever att ens förfäder närvarar under julen ger ju en fördjupad innebörd av många aspekter av julfirandet. När man äter extra god och tidlös mat på julafton så är det ju ett sätt att visa sina anfäder och anmödrar att man lever ett gott liv i Midgård och att man förvaltar deras arv. Inom stavtraditionen så dukar man inte heller undan julmaten på julafton. Man lämnar istället maten framme, man upplever att ens förfäder då kan ta del av den mat som har serverats. Detta bruk finns även bevarat inom den svenska folktron. I förlängningen så innebär det också att det finns en andlig aspekt av att ge barnen julklappar, då visar man förfäderna att man tar hand om de som återfötts i familjen. Det kanske är på sin plats att nämna att förfäderna antagligen inte blir alltför imponerade av materialistiskt överdåd och överkonsumtion.

En annan sak som jag vill nämna är att man inte utför runställningarna under julhögtiden. Delvis beror det på att julen anses vara en högtid då man skall vila. Eftersom förfäderna är närvarande under julen, så finns det inte heller en andlig aspekt av att utföra runställningarna. Ivar Hafskjold avslutar det innevarande året genom att den 23:e december utföra den ena halvan av jarlformen av runställningarna. I januari så öppnar han det nya året genom att utföra den andra halvan.


Förfäderskult

I ett tidigare inlägg påvisade jag att stav faktiskt är en Heimdallkult, men som ni ser i detta inlägg så finns många aspekter inom stav som utgör en förfäderskult. Våra liv är cykliska och när vi dör så hamnar vi i Helhem, för att sedan reinkarneras i den egna ätten. De som väljer att misstolka detta kommer att visualisera att stav innehåller någon sorts blodsmystik, vilket säger mer om dem än om stav. Stav handlar om att inse att det finns något större än den egna individen. Stav är inte dogmatiskt, det är upp till utövaren om han vill definiera sina förfäder genetiskt eller andligt. Det viktiga är att vi förstår att vi är en länk i en lång kedja och vi förvaltar de mödor som våra förfäder genomled för att ge oss en god tillvaro. Det är vår uppgift att gengälda detta hårda arbete så att våra förfäder får en god tillvaro när de återföds.

Den här filosofin omöjliggör illusionen om vår egen odödlighet. Vi inser att vi har en begränsad tid på jorden och att vi under denna tid faktiskt har en uppgift. Det står större värden på spel än det vi tycker är roligt och spännande för stunden. Vår dödlighet är inte heller någonting som skrämmer oss. Vi förstår att vi lever vidare genom de som kommer efter oss.

Idag skulle många av oss varit förtjänta av en ny livsfilosofi, där man inser att man själv är en länk i en lång cyklisk kedja. Den egna individen och jaget står inte över nornornas väv. De val du gör idag har återverkningar för dina efterkommande för all framtid. Hur vi uppfostrar våra barn och vilka värderingar vi för över på dem kommer att ha långsiktig påverkan på våra efterkommande. Det är vårt eget ansvar att lära barnen vad som verkligen är viktigt i livet.

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post8

Heimdalls svärd

StavPosted by Angerboda Sun, November 23, 2014 22:06:49

Oavsett vilken bakgrund eller intresse man har för skandinavisk hedendom, så hoppas jag att det här blogginlägget ger ett och annat att reflektera över. Det här inlägget kommer att göra en djupdykning in i kärnan av stav, genom kopplingar som de flesta inte känner till. Detta har aldrig tidigare avhandlats på svenska.

Stav har blivit känt som en stridskonst, men stridskonst är bara en liten del i systemet. Stav brukar ibland beskrivas som ett holistiskt system som innehåller allt från fysiskt välbefinnande till självkännedom och andlighet. Stav beskrivs även som Ivar Hafskjolds släkts utbildningsystem. Systemet innehåller kunskap om örtmedicin, stridskonst, andlighet, psykologi och mytologi. All denna kunskap är strukturerad omkring de sexton runorna.

En hörnpelare i stav är runställningarna, en ritual som förenklat uttryckt bygger på att forma runorna med kroppen. Denna ritual har dels en meditativ och andlig dimension, men lär även ut korrekt andning och mjukar upp kroppen. Dessutom utgör dessa ställningar nyckeln till stridskonsten inom stav, man programmerar kroppen att röra sig korrekt. De olika formerna av runställningarna är strukturerade ritualer med olika syften. I sin enklaste form så är runställningarna ett praktiskt sätt att lära sig att läsa och skriva runor om man inte har tillgång till penna och papper. Men främst är runställningarna ett verktyg för att överföra kunskap på ett systematiskt sätt.

Stav är väldigt systematiserat. Det finns garanterat inte någon annan form av hedendom idag som är lika strukturerad som stav. Allting i stav följer en utlagd struktur och tankegång. Det finns en gudomlighet inom stav som representerar lärande, intellekt och logik; Heimdall. Heimdall uppfattas därutöver som knytpunkten mellan människor och gudar. Ingen interaktion däremellan är möjlig utan Heimdall. Heimdall ses som en medlare som hjälper människorna att förstå gudarna, Heimdall hjälper även gudarna att förstå människorna.

Alla runorna i systemet är viktiga för helheten i stav, och alla runor har associationer till gudomligheter. Men en runa är essentiell, nämligen Hagl, detta råkar även vara Heimdalls runa.


Det är även Haglrunan som man enligt stavtraditionen staplar sju gånger för att skapa en bindruna som visualiserar Urds väv. Alla runorna anses komma från denna illustration.


I stav används även Haglrunan för att visualisera de sju världarna i kosmologin, Haglrunan är den enda av runorna som kan användas till det ändamålet. Det är logiskt att Haglrunan är Heimdalls runa, eftersom man ser Heimdall som en knytpunkt och väktare mellan de olika världarna. Heimdall är dock inte en aktiv väktare som Tor, utan en passiv vakt som skådar och lyssnar och som varnar när faran kommer. Heimdall väntar in Ragnarök, men det är inte Heimdalls uppgift att fördröja händelseförloppet.


Det finns ett antal traditionella bindrunor bevarade inom stavtraditionen. Dessa är givetvis konstruerade med haglrunan som bärare, och även till detta ändamål är Haglrunans form den mest lämpade av alla yngre runor. Tanken med bindrunorna är att kunna memorera och lära sig viktig kunskap. Man använder den mytologiska kunskap som finns inkodad i varje runa. Bindrunorna läses medsols. Men även parförhållanden och motstatsförhållanden och de tretal som naturligt uppstår omkring en haglruna är viktiga när man avkodar bindrunorna.

Bindrunorna kan innehålla allt från dold mytologisk kunskap till mer vardagspraktiska saker. Bindrunorna hjälper stavstudenten att börja tänka enligt det tankemönster som man försöker lära sig genom att studera stav. Det är väldigt passande att dessa bindrunor är skapade omkring den runa som representerar logik och systematik.Det finns en traditionell kalenderbindruna inom systemet, den är konstruerad runt en Haglruna som man på ett specifikt sätt har placerat ut alla andra runor omkring stavarna på. Denna bindruna visar alla stavhögtiderna under året, samt hur gudomligheterna är knutna till årstiderna och högtiderna. Ingen annan runa i den yngre futharken hade kunnat fylla denna funktion heller.Man använder även Haglrunan för att illustrera huggvinklar och fotarbete inom stridskonsten i stav. Haglrunan kan även visa vilket rörelsemönster de fem olika klasserna föredrar vid konflikt.

Inom stav är de fem klasserna essentiella, de ses som fem arketypiska personligheter som är nödvändiga för att ett samhälle överhuvudtaget skall kunna existera. I Eddadikten Rigstula beskrivs det ingående hur guden Heimdall gav upphov till tre av dessa fem personligheter. Heimdall reinkarneras till människa under namnet Rig. Sedan skapar och utbildar Rig de olika klasserna inom deras respektive behovsområden. Den enda klass Rig faktiskt inte utbildar är Herseklassen. I Rigstula så beskrivs främst dessa klasser ur ett socioekonomiskt perspektiv. Medan man i stav ser dem ur ett andlig och psykologisk perspektiv. Jag uppfattar att stavs synsätt delar rötter med den uppfattning som beskrivs i Rigstula, men att stavs synsätt är en parallell tradition.

Eftersom de fem klasserna har en så central roll i systemet så kommer stavutövaren att ha möjlighet att studera systemet utifrån sina egna behov och förutsättningar. När man har studerat stav en längre tid så kommer man att skapa en personlig version av stav baserad på det egna jaget.

Samtidigt utgår Stav från ett jarlperspektiv. Inom stav så ses Heimdall som jarlklassens beskyddare, ungefär som den etablerade uppfattningen att Tor var allmogens beskyddare. Inom stav är jarlen den typ av personligheter som försöker ha ett intellektuellt helhetsperspektiv. Stav har ett helhetsperspektiv som sammanknyter mytologi och folktro och runor på ett sätt som är helt unikt inom hedendomen. I princip uppfattar vi att man aldrig byter grundpersonlighet. Men om man studerar stav länge så kommer man att få ett visst jarlperspektiv eftersom det är utgångsläget för hela systemet. Man kommer att förstå att alla klasser och personligheter behövs för att skapa en helhet. Stav har traderats i en släkt som har starka släktmytologiska band till just Heimdall.

Heimdall borde ha varit en betydligt viktigare gudomlighet i det förkristna norden än vad man kan uppfatta från bevarade källor och arkeologiskt material. Man kan inte se några tecken på att Heimdall har varit föremål för någon direkt kult överhuvudtaget. Detta trots att han gav människorna ovärderlig kunskap. Utifrån stavmytologin så uppfattar man dels att Heimdall är ett mellanting mellan människa och gud, dessutom finns det andra uppfattningar som gör att Heimdall kanske inte är en gudomlighet man dyrkar på det sättet.

I de bevarade myterna så finns en del intressant referensmaterial utifrån ett stavperspektiv. I Snorres Edda berättas att en omskrivning, eller kenning, för Heimdall kan vara Lokes fiende. Vidare nämns på andra ställen att upprinnelsen till fiendskaperna skall vara att Loke dräpte Ottar med en sten. Det är inte en slump att Ottar nämns, det finns viktig kunskap inkodad i denna passage.

I Snorres Edda nämner man även en kenning för huvud; Heimdalls svärd. Denna kenning verkar stamma från den försvunna Heimdallgaldern. Det är svårt att tolka den djupare innebörden från det som nämns i Snorres Edda. Men utifrån synsättet som förmedlas i denna text så är det väl inte orimligt att anta att Heimdalls främsta vapen är hans intellekt.

Vidare står det i myterna att Loke och Heimdall dräper varandra vid Ragnarök. Som ofta behandlas sådana här beskrivningar som kuriosa och lämnas ofta utan närmare analys. Inom stavmytologin så är Heimdall och Loke varandras motsatser. Heimdall symboliserar rationellt tänkande, analytisk förmåga och långsiktighet. Loke är irrationell och impulsiv, kortsiktig och intrigant.

Stav är en logisk och välstrukturerad form av hedendom. Stav är uppbyggt omkring Heimdall och flätat omkring Haglrunan. Stav är i grund och botten en Heimdallkult. Men Heimdall hyllas inte med offergåvor, utan med de egenskaper Heimdall representerar; utbildning och kunskap, logik och struktur. De olika gudomligheterna bör givetvis äras på det sätt som passar dem bäst.  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post6

De fem personligheterna inom stav

StavPosted by Angerboda Thu, November 20, 2014 23:11:52

En grundläggande del av stavtraditionen är de fem klasserna, vilka egentligen handlar om fem arketypiska personligheter. Vi arbetar för att förstå hur dessa personligheter fungerar, samt att hitta vilken av dessa personligheter som stämmer överens med den egna individen. Dessa insikter hjälper en att förstå sig själv och sin omgivning samt ger en riktlinjer att agera på bästa sätt i vardag och i konflikt.

I eddadikten Rigstula berättas det hur Heimdall under namnet Rig kommer till Midgård. Han är skickad av de andra gudarna med uppgiften att utbilda människorna. Rig förmedlar massor av viktig kunskap till människorna, bland annat kunskap om runorna och gudarna. Under sitt besök ger Rig även upphov till de fem samhällsklasserna. De tre huvudklasserna som kan uttolkas ur Rigstula är träl, karl och jarl. Man kan även se två andra klasser i texten, herse och kung. Dessa är inte helt tydligt definierade i Rigstula, men inom stav är de precis lika viktiga som de andra tre klasserna.

I Rigstula så beskrivs klasserna som sociala skikt, som har olika syften och olika sätt att leva. Många nyhedningar verkar ha svårt att relatera till Rigstula. De uppfattar att texten beskriver ett klassamhälle som rimmar dåligt med deras världsåskådning. Jag hoppas att mitt blogginlägg kan bidra med ett nytt perspektiv.

Stav har ett eget förhållningssätt till de fem klasserna och jag uppfattar stavs synsätt som en parallell tradition. Det som står i Rigstula överensstämmer med vårt synsätt, men vi ser dessa klasser främst som psykologiska och andliga arketyper. Det är fem personligheter som behövs för att samhället skall fungera. Ingen klass är bättre än den andra, de har bara olika motivationsfaktorer och olika sätt att förhålla sig till tillvaron här i Midgård. Som allt inom Stav och hedendom så verkar dessa klasser på många olika plan. När man tror att man har förstått hur klasserna fungerar så upptäcker man nya aspekter och nya lager. Den här texten kommer enbart att skrapa på ytan och det upp till den intresserade att utforska det ytterligare.


Introduktion till de fem klasserna ur ett psykologiskt perspektiv

Historiskt var trälen en ofri person som var underställd en husbonde. Trälen var beroende av sin husbonde för sin överlevnad. Trälskapet avskaffades under tidig medeltid. Man brukar likställa trälarna med slavar, men det är inte en helt korrekt jämförelse. Inom stav är trälen en ytterlighetspersonlighet. Få är fixerade i denna klass, men många kan hamna i den mentaliteten utifrån yttre faktorer, exempelvis om man blir sjuk, förlorar jobbet, går igenom en svår period och så vidare. När problemet är löst återgår de flesta till sina egentliga personligheter, men ett fåtal är fixerade i denna mentalitet.

Karlen är den vanligaste personlighetstypen. Traditionellt var det en fri person. Det här är ofta mentaliteten hos egna företagare, eller folk som är hantverkare eller löntagare. Det är ofta en person som skapar med händerna, och som sällan är främmande för arbeta fysiskt. Man får en bra uppfattning av karlen när man föreställer sig den där jobbiga grannen som alltid är aktiv, han som kommer hem från jobbet och genast börjar snickra och dona. På lördagsmorgonen klockan åtta startar han gräsklipparen till hela områdets förtret. Det är ofta en social person med stor umgängeskrets.

Herse var historiskt en benämning på en lokal hövding i Norge. Jag är osäker på om titeln herse förekom i Sverige, men Herse är belagt som mansnamn i Sverige från vikingatiden och framåt. Inom stav ser man hersen som hedersstyrd. Den här typen av personlighet hittar man inom uniformsyrken, men man kan också hitta dem bland advokater eller idealister. Individer i den här klassen kan antingen luta åt karl eller jarlhållet beroende på vilket sätt de manifesterar sin personlighet. Inom stav brukar man föreställa sig dem som antingen lägre befäl eller högre officerare, beroende på vart deras personlighet lutar.

Traditionellt var jarlen direkt underställd kungen och kontrollerade ett visst område. Inom stav psykologin är jarlen tänkaren som använder sitt intellekt för att skapa, det fysiska arbetet får andra stå för. Många akademiker som läkare och lärare, eller konstnärer och musiker kan tänkas höra hemma i denna klass. Men man behöver inte vara en jarlpersonlighet bara för att man tillhör de nämnda kategorierna, allt beror på vilket utgångsläge man har till det man gör. Jarlen är inte nödvändigtvis en social och lättillgänglig individ.

Kungen inom stav överensstämmer inte med den moderna definitionen av en kung. Idag är kung en ärvd titel, som egentligen är en kvarleva från den kristna monarkin. Bilden av kungen inom stav ligger närmare den förkristna skandinaviska uppfattningen. Kungen förväntades ha insikt i det fördolda och känna till sådant som var otillgängligt för vanliga människor. Man förväntade sig att kungen skulle ha bra relation med makterna och att makterna skulle ha ett gott öga till kungen, därmed skulle folket genom kungens försorg få framgång och lycka. Kungen var folkvald på ett ting och man valde en individ som var erkänd som en bärare av ovanstående kvalitéer. Om folket inte hade det bra eller drabbades av elände, så hade kungen inte de kvalifikationer som krävdes. Kungen avsattes i sådana fall till förmån för någon annan som hade gudarnas gunst.

Precis som trälklassen så är kungen en ytterlighetspersonlighet och få är fixerade i denna klass, men det är möjligt att hamna i det mentala tillståndet i extrema situationer. Kungen och trälen är två sidor av samma mynt och båda verkar utanför de tre egentliga klasserna.

Utöver träl och kung så finns det andra ytterlighetspersonligheter beskrivna inom systemet. Det handlar om människor som av olika anledningar inte låter sig beskrivas så arketypiskt. Det är relativt vanligt att kvinnor flyter utanför dessa personligheter. Det finns även män som av olika orsaker inte passar in i mallarna.


Stridskonst och krig

Dessa fem arketyper är påtagligt närvarande när vi tränar stridskonsten inom stav. Vi tränar parvis och simulerar de olika personligheterna i våra tvåmannaformer. Utövaren kommer att vara mest bekväm i de övningar som tolkar den egna personligheten, men genom att träna alla klasserna så får man en djupare förståelse för de andra principerna. Efterhand lär man sig att förstå att man kan göra precis samma teknik, men på helt olika sätt beroende på ens mentalitet. När man sedan har en god förståelse för personligheter så kan man applicera dem som taktiker vid en konflikt och använda den taktik som är mest lämplig under rådande omständigheter.

Trälen kommer generellt att retirera i en konflikt, men eftersom trälen inte har några krav på att agera hedersamt så kan motattacken vara lömsk. Trälen kan till och med ge sken av att ge upp, för att sedan angripa när motståndaren som minst anar det.

Vid en konflikt håller karlen sin gräns och skyddar sin egendom. När attacken är avvärjd ser han inte heller någon orsak till att följa efter sin angripare. Karlens enda skyldighet är att skydda sig själv, sin egendom och sin familj. När man utövar stridskonsten ur ett karlperspektiv så tar man inga risker. Man förflyttar sig från motståndarens angreppslinje och svarar omedelbart upp med en motattack.

Hersens motivation till konflikt är hedersbaserad. Han har inga problem med att förfölja en angripare för att gripa eller rentav döda denne beroende på omständigheterna. Andra personligheter kan ha svårt att förstå dessa aspekter, men som en pliktmänniska gör hersen det som krävs för samhällets fortlevnad. Utan hersepersonligheter skulle inte samhället kunna fungera. Herseaspekten av kampkonsten inom stav handlar om kontroll och dominans. Man skall med teknisk skicklighet vara kapabel att avväpna en motståndare utan att skada den allvarligare än att den kan dömas för sina ogärningar.

Jarlens taktik är det mest intressanta och annorlunda jag har sett inom stridskonst överhuvudtaget. Jarlen erkänner inte konflikten och förhåller sig passiv eller förflyttar sig till säkra positioner. Han manipulerar avstånd och position till sin egen fördel och använder illusioner för att vilseleda motståndaren. Jarlen försöker hela tiden ha kontroll över situationen och kan inleda motangrepp från väldigt oväntade vinklar. Jarlen agerar överhuvudtaget inte utifrån aggression. Det är väldigt svårt att arbeta utifrån jarlens principer för den som inte naturligt hör hemma i den här personligheten. När man blir angripen med vapen så kommer en majoritet av alla människor att känna en liten gnutta aggression eller stress, även om det bara är träning.

Kungen kommer att avsluta en konflikt redan innan den har uppstått. Han är medveten om vad som händer och tar brutalt kontroll över situationen innan motståndaren ens har hunnit gruppera sig. Motståndaren kanske mentalt håller på att överväga om den ens skall angripa när kungen avslutar konflikten. När man tränar stridskonsten inom stav så är det ganska svårt att träna vissa av kungens applikationer, anledningen är att angreppen är mycket direkta och brutala och syftet är att skada sin motståndare allvarligt. Det gäller alltså att veta vad man gör.

Klasserna kan även appliceras som taktiker i större konflikter. Det finns gott om exempel historiskt på hur olika arméer har använt taktiker som överensstämmer med dessa klasser. Sovjets enorma reträtt under andra världskriget kan exempelvis beskrivas som en trältaktik. Efterhand mattades anfallaren ut och man bytte roller med varandra. Gerillakrigföring när landet redan är invaderat är en annan trältaktik. Underrättelseverksamhet och infiltration är exempel på jarltaktik.


Andliga skillnader

Det finns andliga skillnader mellan klasserna och de olika gudomligheterna i systemet representerar olika klasser. En karlpersonlighet kommer att ha starkare band till en av de gudomligheter som räknas till karlklassen och så vidare. Dessa kopplingar finns i vårt undermedvetna. Hur man lär sig att hitta sina kopplingar låter sig inte beskrivas i det här formatet, men en skillnad mellan nyhedendom och stav är att man inom stav inte efter eget behag väljer vad man inom nyhedendomen idag ofta kallar sin fulltrogna.

Det här är en av de aspekter av stav som fascinerar mig mest, nyckeln till att förstå vilken klass som stämmer bäst med ens personlighet sker nämligen på ett andligt plan. Jag kommer inte att avhandla hur detta fungerar i denna text, men jag är fascinerad över hur bra det fungerar. Jag uppfattar detta som ett av de äldsta skikten i systemet och jag är övertygad om att det har krävts tid för att strukturera detta.

Det kanske också är läge att förtydliga att man inom stavfilosofin inte ser gudomligheterna som överdådiga figurer som dikterar ens liv, utan snarare som skapande krafter i universum. De kan också uppfattas som psykologiska arketyper. Genom att förstå gudarna och deras roller så kan vi även förstå oss själva och människor i vår omgivning.


Samhället

Ur ett samhällsperspektiv så behöver man rätt fördelning mellan klasserna för att få det att fungera. Man behöver ett större antal karlpersonligheter och sedan rätt doser av herse och jarl för att få samhället att fungera optimalt. Allt i stav handlar om att hitta en inre och yttre balans. Det finns gott om exempel på samhällen som har saknat denna balans.

Länder där karlklassen dominerar tenderar att bli väldigt individualistiska och inriktade på ekonomisk framgång. I karlsamhället kan man till slut göra vadsomhelst så länge man kan betala och inte ens rättsstaten är fri från ekonomisk inblandning. Länder där herseklassen dominerar tenderar att bli väldigt militäriska. Där jarlklassen dominerar gynnar man andlighet och intellektualitet, man blir kanske rentav världsfrånvända.

I länder där de fem klasserna finns i rätt doser blir samhället starkt och livskraftigt. I Sverige idag har vi en obalans när det gäller herseklassen. Man verkar nästan medvetet exkludera den här typen av personligheter från de uniformsyrken där de skulle göra störst nytta. Akademiska meriter väger betydligt tyngre än den rätta personligheten, när man rekryterar både militärer och poliser idag. Även från den hedniska miljön är hersen förhållandevis utestängd! Det finns gott om hantverkare och konstnärer i den hedniska miljön, men desto färre krigare och idealister.

Klasserna i vardagen och genom livet

Det finns mycket mer att utforska omkring dessa klasser, den här texten är bara en introduktion. De relaterar till olika element. De har olika ingångslägen till både stridskonst, läkekonst och hantverk inom stav. De har även en gruppsykologisk funktion. Klasserna kommer även att vara en faktor i våra relationer till andra individer, oavsett om det är en alldaglig eller romantisk relation. Vissa relationer fungerar helt enkelt bättre än andra, medan andra kan fungera bra om man hittar rätt nycklar.

Vi kommer att behålla vår grundpersonlighet genom hela livet, men vartefter vi åldras kommer vi att ha en naturlig dragning mot de olika klasserna. I stavnumerlogin utgår man antingen från talet 16 eller 19. Om man föreställer sig att man uppehåller sig i de olika stadierna i 16-19 år, så man tänka sig hur man under sin livstid passerar de olika klasserna med början och slut i trälklassen. Livet precis som mytologin ses nämligen cykliskt inom stav.

  • Comments(1)//blogg.angerboda.se/#post5

Kritiken mot stav

StavPosted by Angerboda Tue, November 11, 2014 23:35:27

Jag googlade på ”stav” för ett tag sedan och möttes av en uppsjö med påståenden, som samstämmigt hävdade att stav är ett modernt påfund och rena bedrägeriet. Ingenting av det som framfördes var något nytt, utan det var gamla uttjatade påståenden. Personligen kunde jag inte bry mig mindre, för jag har genom åren insett att de mest högröstade kritikerna är de som vet absolut minst om systemet. Stav har fungerat bra för mig och gett mig värdefulla insikter. Okunniga personers påståenden är för min del likgiltiga, men jag inser att många, som kanske kunde ha utbyte av stav, påverkas av den desinformation som dominerar på internet. Jag beslöt mig därför för att bemöta de vanligaste påståendena om stav.

Jag har studerat stav i mer än femton års tid. Under perioder har mina studier varit väldigt intensiva, medan de i princip varit obefintliga under andra. Jag och en vän till mig var de första svenskar som sökte upp traditionsbäraren Ivar Hafskjold för att lära oss mer om systemet. Sedan dess har jag träffat Ivar flertalet gånger, både i Sverige och i England där han bor. Den kunskap jag har fått från Ivar har gett mig många insikter. Jag har inget ekonomiskt intresse i att lära ut eller marknadsföra stav och de aktiviteter jag har arrangerat har kostat mig mer än de har genererat.


Stav och japan

Det första jag vill bemöta är att ”Ivar Hafskjold hittade på stav när han bodde i Japan, för jag har fått kännedom om att han är väldigt högt graderad inom japansk kampkonst”.

Det stämmer förvisso att Ivar är högt graderad inom japansk kampkonst, men det är ingen hemlighet. Ivar har varit öppen med detta ända sedan första gången han överhuvudtaget nämnde stav offentligt. Därför blir det löjligt när folk försöker framställa det som att denna information har dolts.

Påståendet saknar förövrigt relevans, eftersom stav innehåller mer än bara kampkonst. Stav innehåller en separat tradition av den nordiska mytologin med en egen syn på ganska många detaljer, även om stavmytologin också har stöd i de skriftliga källorna. Inom stav är de fem klasserna från den eddiska dikten Rigstula väldigt viktiga och dessa saknar motsvarighet i Japan.

Stav innehåller kunskap om örtmedicin baserad på i Skandinavien förekommande växter, knappast något som kommer från Japan det heller. Stav innehåller även sejd, som är en bevarad form av nordisk shamanism. Sejdtraditionen inom stav står närmare de uppgifter som finns i källorna än vad de moderna och återskapade motsvarigheterna gör.

Hela systemet är uppbyggt kring de yngre runorna, det vill säga de skrivtecken som togs i bruk strax innan vikingatiden och som var en vardagsskrift fram tills medeltiden. Inom stav finns det dock åtskilliga lager av mytologisk kunskap formade omkring runorna, och det är på detta vis och inte som skrivtecken, som de har kommit att fylla sin funktion i systemet. Dessa mytologiska kopplingar saknas till stor del i både litterära källor och den moderna ”runmagin” som uppkommit under nittonhundratalet. Att runorna bjarkan och yr till följd av sina namn skulle kunna ses som kopplade till träslagen björk och idegran, är till exempel varken långsökt eller kontroversiellt bland de som kallar sig hedningar idag, men inom stav har alla runor associationer till olika träslag. Detsamma kan sägas om kopplingen mellan runan Tyr och guden som bär samma namn: inom stav har alla runor associationer till olika gudomligheter.

I de bevarade mytologiska källorna och sagalitteraturen nämns flera djurslag som följor. Deras funktion i den litterära framställningen har antagits vara att symbolisera karaktärsegenskaper, men idag verkar många uppfatta dem som något slags kuriosa eller accessoarer. Unikt för stavs bevarade mytologi är att alla gudomligheter har en närmare koppling till ett eller flera djur, och dessa är fler till antalet än de i den bevarade litteraturen förekommande djurföljorna. Dessutom finns en kännedom om varför dessa djur är viktiga. Den moderna människan hade aldrig haft ett en anledning att hitta på dessa associationer. Förstår man dessutom syftet med dem, så är det uppenbart att det inte heller är någonting man bara hittar på hursomhelst.

Det borde vid det här laget vara tydligt att stav inte är ett plagiat från Japan.

Under mina år som stavintresserad har jag träffat på många erfarna kampsportsutövare i stavsammanhang. Bland annat folk med bakgrund inom japanska stilar som Aikido och Bujinkan. Jag har då kunnat observera stora skillnader i deras rörelsemönster och tekniker jämfört med stav. Dessa personer har inte heller uppfattat att stav skulle vara ett plagiat från Japan.

Stridskonsten i stav fungerar annorlunda än många andra stridskonster jag har sett. Man jobbar inte med tekniker utan med principer. Allting i stav bygger på utövarens förståelse av runställningarna och de fem klasserna/personlighetstyperna. Alla som studerar stav kommer vara påverkade av tidigare eller parallell träning, men med stavträningen kommer utövaren att vrida de tidigare kunskaperna mot stavs principer. Eftersom Ivar har bott fjorton år i Japan och själv uppgett att han inte bemästrade stavs stridskonst innan den undervisning han fick där, så är det uppenbart att Ivars förståelse av stav har påverkats av hans vistelse i Japan. Jag har personligen pratat med Ivar om detta flera gånger och mitt intryck är, att tiden i Japan hjälpte Ivar att förstå vad stav faktiskt är och hur det skiljer sig från andra kampkonster. Detta brukar benämnas som komparativa studier.


Stavs runställningar och runyogan

Ett annat standardpåstående är att runställningarna egentligen är ett plagiat av den runyoga som man utvecklade i Tyskland under det tidiga nittonhundratalet. Det här påståendet bevisar enbart att man varken brytt sig om att studera runställningarna i stav eller den tyska runyogan och rungymnastiken. Kritikern vill med detta visa att han känner till tysk runyoga, för att därmed låta påskina att han skulle vara kunnig i ämnet. Om man verkligen hade haft kännedom om runställningarna i stav och de tyska motsvarigheterna, så hade man sett de stora skillnaderna. Man hade också känt till, att exempelvis Friedrich Marby hävdade att hans runställningar hade en svensk förlaga.

Med kunskap så hade kritikern också sett de lager av mytologisk och praktisk kunskap som följer med stavs runställningar, men som saknas i de tyska. De tyska runställningarna är en form av gymnastik, som till skillnad från stav helt saknar förutsättningar eller intention att appliceras som stridskonst. Strukturen och systematiken är betydligt mer utvecklad inom stav, liksom de andliga aspekterna av att utföra runställningarna.

Jag utesluter inte att det finns ett släktskap mellan stavs runställningar och den tyska rungymnastiken, men när jag slår samman det jag själv vet, så finner jag det osannolikt att kunskapsöverföringen har skett på det sätt som stavs belackare påstår. Till skillnad från kritikern, så finner jag snarare att blotta existensen av runställningar i Tyskland skulle kunna tyda på att det har funnits en spridd tradition med runställningar i Europa. Tyskarna återupplivade detta med begränsad kunskap.


Pengar och sekterism

Ett vanligt påstående är att Ivar Hafskjold har skapat stav för att tjäna pengar eller för att skapa en sekt. Det här påståendet är ett av det dummaste och mest ogrundade påståenden som finns att hitta. Under mina femton år med stav så har jag inte träffat på en enda person som tjänar några nämnvärda summor på att lära ut stav, allra minst Ivar själv. En förutsättning för att skapa en sekt är att man gör individen beroende av ett kollektiv. Stav lär människor att förstå sig själva och stärker deras självkänsla, vilket knappast är en bra grund att bygga en sekt på.

Folk slänger alltså ur sig detta idiotiska påstående om en människa de aldrig har träffat och om vars motiv de följaktligen inte har en aning om. Ivar Hafskjold kände att han hade värdefull kunskap som riskerade att försvinna och han kände ett ansvar för att bevara denna kunskap. Han har svarat på alla frågor som hans elever har ställt till honom under de 22 år han har undervisat i stav. Han har även svarat på privata frågor om sin släkt och hur han själv lärde sig stav. För oss, som faktiskt har besvärat oss med att lyssna på vad Ivar har att berätta, står det klart att systemet inte är en enskild individs nyskapelse.


Brist på dokumentation

Ibland hävdar folk att det inte finns något dokumenterat om en stridskonst vid namn stav. Det här är ett påstående som visar på bristande insikt i vad stav faktiskt är. Om det hade handlat om en kampsport med organiserade tävlingar, så hade man givetvis kunnat förvänta sig dokumentation. Stav är dock en enskild släkts interna utbildningssystem och det innehåller både andlig och världslig kunskap. Kampkonsten är bara en del av systemet. Syftet med kampkonsten är inte att tävla, utan att kunna försvara sig eller, om man så måste, föra krig.

Stav har traderats i en adelsfamilj och kunskap är det som borgat för deras särställning. Man har vaktat på kunskapen så hårt att vissa aspekter i systemet har ärvts från mor till svärdotter, istället för till de egna döttrarna. Orsaken är att döttrarna gifts ut ur släkten, medan svärdöttrarna gifts in. Man har helt enkelt inte velat att ens kunskap skall komma till gagn i andra släkter. Det här kan låta konstigt för somliga. Men de som har kunskap om gammal adel och hur saker fungerade fram tills medeltiden förstår säkerligen vad jag skriver. Släkten förtjänade sin position i samhället och mycket av positionen utgick ifrån vilken kunskap man hade.


Stav skiljer sig från bevarade manualer

Ett vanligt påstående är att stav inte alls ser ut som de tekniker man kan se i medeltida manuskript, och således måste det vara ett nypåfund. Stav är en levande tradition som förts fram i en enskild släkt. Personligen kan jag skönja påverkan från flera epoker och skolor i stavs undervisning.

Jag erkänner glatt och villigt att jag har en begränsad insikt i de medeltida manuskripten. Jag har aldrig varit intresserad av ”reenactment” eller att återskapa utdöda kampkonster, men utifrån mina begränsade studier av medeltida manualer, så tycker jag dock att det finns en hel del gemensamma beröringspunkter med stav. Det sagt, så finns ju beröringspunkter mellan de flesta vapenbaserade kampkonster oavsett varifrån på jorden de härstammar.


Det avslutande påståendet

Standardförfarandet är att man först rabblar upp alla de påståenden jag har nämnt ovan, varefter man deklarerar att ”stav är totalt värdelöst som stridskonst”. Det här är rätt motsägelsefullt, eftersom man inleder med att berätta om Ivar Hafskjolds höga graderingar i japanska vapenkonster.

Belackaren brukar styrka sin uppfattning med att den sett något klipp på Youtube. En av de värsta stollarna dömde ut hela systemet offentligt, baserat på ett par bilder vederbörande sett i en tidning. Har man studerat kampkonst på riktigt, vet man också att det är svårt att bilda sig en korrekt uppfattning genom den typen av källor. Med detta sagt, så står det var och en fritt att ha vilken uppfattning de än behagar om stav som stridskonst, men om de inleder sin kritik med de argument som bemöts i den här texten, så kan ni nu själva bedöma hur kvalificerad deras åsikt är.


Framtida kritik mot stav

Jag tror inte att den här texten kommer att göra någon nämnvärd skillnad. Jag är övertygad om att jag även om 30 år kommer att se dessa eller liknande avfärdanden av stav framföras slentrianmässigt. Jag hade gärna sett seriös kritik och analyser av stav utifrån, för stav tål att granskas i sömmarna. Hittills har jag dock inte sett någon välunderbyggd kritik riktad mot systemet. De enda som faktiskt analyserar och uppriktigt utmanar stavs olika beståndsdelar är vi som redan utövar systemet i skandinavien.

Har du hittat den här texten så antar jag att du har någon form av intresse för stav, och har du också kommit så här långt i texten så har du åtminstone fått ta del av en motvikt. Jag är personligen glad att jag inte lyssnade på negativa påståenden för femton år sedan, för stav har gett mig kunskap och insikter som jag inte hade kunnat hitta någon annanstans.

  • Comments(0)//blogg.angerboda.se/#post3
« Previous